Nadace

Nadační fond Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy se profiluje jako moderní a efektivní nezisková organizace, která je založena na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Granty Neuron na vědecké projekty v...

Nadace VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990. Nadace VIA: pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové...

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti,...

Nadace Vodafone

Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá, státem registrovaná nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s. Chceme měnit svět k lepšímu a přispět k tomu, aby byl místem, kde lidská solidarita není cizím pojmem. Nadace tady je od roku 2006 a za dobu své...

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich...

Nadace Terezy Maxové

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Možná se vám to bude zdát jako zdánlivě jednoduchý cíl, ale vězte, že u nás více než 24 tisíc dětí vyrůstá v ústavní výchově. Díky tomuto faktu se Česká republika umístila na předních místech...

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 28. srpna 2002 byla zapsána Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 26 72 15...

Nadace Jistota

Dlouhodobá strategie Nadace byla naším vodítkem pro jejich přidělení – prostředky směřujeme zejména organizacím zabývajících se péčí o seniory, nevyléčitelně nemocné a zdravotně postižené dospělé a děti, příp. děti a mládež sociálně znevýhodněnou. Uvádím jen několik příkladů -...

Konta Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně...
Záznamy: 1 - 9 ze 9