Iniciativa "Společná starost"

André Glucksmann

Filozof Francie Filozof řadící se mezi tzv. Nové filozofy, kteří v 60. letech 20. století podporovali protestní hnutí a stavěli se proti komunistickým...

Desmond Tutu

Nositel Nobelovy ceny míru Jihoafrická republika Jihoafrický duchovní a aktivista, známý především jako jeden z prvních bojovníků proti apartheidu. V roce 1960...

Frederik Willem de Klerk

Bývalý prezident, nositel Nobelovy ceny míru Jihoafrická republika Někdejší prezident Jihoafrické republiky (1989–1994). Společně s Nelsonem Mandelou...

Grigorij Javlinskij

Ekonom, politik Rusko Profesor ekonomie na Státní univerzitě – vysoké škole ekonomické v Moskvě. Je jedním ze zakladatelů politické strany Jabloko, které...

Hans Küng

Předseda, Foundation for Global Ethics Německo Předseda nadace Foundation for Global Ethics a bývalý ředitel ústavu pro ekumenický výzkum při univerzitě v...

Jeho Svatost dalajlama

Duchovní vůdce, nositel Nobelovy ceny míru Indie/Tibet Čtrnáctý dalajlama, byl od roku 1940 světský a duchovní vůdce tibetského národa. Plné politické moci...

Karel Schwarzenberg

Ministr zahraničních věcí Česká republika Ministr zahraničních věcí České republiky, místopředseda vlády a předseda strany TOP 09. Jako ministr zahraničních...

Michael Novak

Teolog a politolog USA Ředitel sociálních a politických studií ve Washingtonu, D. C., držitel magisterského titulu z Harvardovy univerzity z oboru historie a...

Princ El Hassan bin Talal

předseda, West Asia-North Africa Forum Jordánsko Princ Hassan v současnosti působí jako člen komise Legal Empowerment of the Poor a předsedá Integrity...

Richard von Weizsäcker

Bývalý prezident Německo Prezident Spolkové německé republiky v letech 1984-94, symbol sjednocení Německa a reflexe německé válečné viny.

Shimon Peres

Prezident, nositel Nobelovy ceny míru Izrael Přední izraelský politik, který se ve funkci ministra zahraničí společně s I. Rabinem výrazně zapsal do mírového...

Václav Havel

In memoriam Prezident Československa (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003). Zakladatel Nadace Forum 2000. Zakládající člen a jeden z...

Vartan Gregorian

Prezident, Carnegie Corporation of New York USA Prezident Carnegie Corporation of New York (od roku 1997) a bývalý prezident Veřejné knihovny v New...

Yohei Sasakawa

Předseda, The Nippon Foundation Japonsko Předseda The Nippon Foundation, jedné z největších soukromých nadací v Asii. Přední japonský představitel na...
Záznamy: 1 - 14 ze 14

Iniciativa "Společná starost"

Havel Lives

05.02.2013 23:27
  Členové iniciativy Společná starost věnovali své první stanovisko v roce 2012 Václavu Havlovi, spoluzakladateli Nadace Forum 2000 a iniciativy Společná starost. Stanovisko bylo inspirováno jeho životem a významnými činy, které změnily svět, v němž žijeme. „Smrt Václava Havla, bývalého...

I. Preambule

Iniciativa "Společná starost" (Shared Concern Initiative, SCI) vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti Dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, princem Hassanem bin Talal a Frederikem Willemem de Klerkem. Iniciativa "Společná starost" je volným a otevřeným uskupením osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice. V zájmu prosazování principů dobrého vládnutí, respektu k lidským právům a vzájemné tolerance, se členové iniciativy "Společná starost" vyjadřují prostřednictvím společných stanovisek k nejdůležitějším otázkám dnešního světa, aby ovlivňovali politická rozhodování při vědomí, že společným hlasem lze efektivněji prosazovat změny k lepšímu. Návštěvy členů SCI v problematických místech za účelem shromažďování informací a ve snaze přispět k řešení složitých situací budou organizovány kdykoliv a kdekoliv to bude možné.

II. Struktura

Iniciativa "Společná starost" je neformální skupinou bez institucionálního zakotvení. Jako podpůrný administrativní a logistický sekretariát využívá Nadaci Forum 2000, jejíž výroční konference vznik SCI inspirovaly.

III. Členové

Členy SCI jsou mezinárodně uznávané osobnosti. Nový člen SCI musí být nominován stávajícím členem nebo členy iniciativy. Po nominaci musí být každý kandidát schválen nadpoloviční většinou členů. Po schválení je kandidát formálně pozván ke členství sekretariátem Nadace Forum 2000. Kandidát musí poté písemně potvrdit Nadaci Forum 2000, zda členství v SCI přijímá.

V případě, že by si člen přál z jakýchkoliv důvodů z SCI vystoupit, může tak učinit zasláním dopisu Nadaci Forum 2000, v němž o své rezignaci informuje.

IV. Stanoviska

Společná "Stanoviska" všech nebo části členů iniciativy "Společná starost" k naléhavým problémům současného světa jsou podstatou činnosti iniciativy. Kdokoli z členů může navrhnout konkrétní otázku či problém, ke kterému by se měla iniciativa "Společná starost" vyjádřit. Svůj návrh zašle na sekretariát Nadace Forum 2000, která jej distribuuje ostatním členům k vyjádření. Členové vyjádří s návrhem svůj souhlas či nesouhlas. Souhlas kteréhokoliv člena může být podmíněn přijetím jeho připomínek, výhrad či dodatků. Neobdrží-li Nadace Forum 2000 vyjádření člena do 10 pracovních dnů ode dne odeslání, považuje se návrh Stanoviska za neschválený daným členem. Stanovisko je schváleno v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů.

V. Zveřejnění

Schválené Stanovisko sekretariát Nadace Forum 2000 po konzultaci s navrhovatelem zveřejní jménem iniciativy "Společná starost" s uvedením konkrétních signatářů. Stejně tak zároveň mohou společné Stanovisko zveřejnit či jinak využít ostatní signatáři za stejných podmínek s uvedením jména iniciativa "Společná starost". Členové, kteří stanovisko nepodpoří, nejsou v danou chvíli vůči společnému Stanovisku iniciativy nijak vázáni.