Mezináboženský dialog a multi-religiózní shromáždění jsou nedílnou a stálou částí Fora 2000, které vrcholí každý rok v rámci konference Forum 2000. V otevřeném dialogu účastníci usilují o zlepšení kolektivního porozumění globálním otázkám, zkoumají současnou roli náboženství a hledají cesty ke zvýšení vzájemné spolupráce a porozumění.

V roce 2001 Václav Havel vyzval k prohlubování současných pokusů o spolupráci zástupců světových náboženství s těmi, kteří činí rozhodnutí v oblasti politiky, ekonomie a vědy. Projekt Mezináboženský dialog odpovídá na tuto výzvu a poskytuje platformu pro dialog sekulárního humanismu se světovými duchovními tradicemi.

Hlavní cíle projektu Mezináboženský dialog zahrnují: podporování dialogu mezi náboženskými vůdci a zástupci politiky a vědy, a organizaci mezinárodních workshopů na různá mezináboženská témata.