Česká astronomická společnost

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amaterskými astronomy. ČAS patří mezi společnosti sdružené v Radě vědeckých společností při Akademii věd ČR, je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi.