Kopalova přednáška

2012 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.

* 16. 4. 1951 Astronomický ústav AV ČR Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené při studiu...

2011 - Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.

* 30. 6. 1957 Astronomický ústav MFF UK Kopalova přednáška udělena za současné významné výsledky dosažené při výzumu...

2010 - Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

* 24. 9. 1954 Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně  Kopalova přednáška udělena za současné...

2009 - Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

* 1960 Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Kopalova přednáška udělena za nedávné významné výsledky v  relativistické...

2008 - Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

* 1966 Astronomický ústav UK Kopalova přednáška udělena za významné výsledky v oblasti výzkumu dopadu meteoritů na Zemi...

2007 - RNDr. Pavel Spurný, CSc.

* 22. 1. 1958 Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Kopalova přednáška udělena za nedávné významné výsledky při výzkumu malých...
Záznamy: 1 - 6 ze 6

K uctění památky význačného českého astronoma XX. století Prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DSc. (*Litomyšl, 4. 4. 1914; +Manchester 23. 6. 1993) zřizuje Česká astronomická společnost Kopalovu přednášku jako ocenění českého astronoma/astronomky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.