Nušlova cena

2012 - Ing. Antonín Rükl

Ing. Antonín Rükl se narodil 22. 9. 1932 v Čáslavi. Astronomií se zabývá již od r. 1949. Zprvu jenom jako amatér byl...

2011 - RNDr. Jiří Grygar, CSc.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. se narodil 17. března 1936 v Dziewietlicích v Polsku (tehdy Heinersdorf = Pruský Jindřichov,...

2010 - RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.

RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. se narodil 29. ledna 1935 v Zábřehu na Moravě v rodině středoškolského učitele. Už ...

2009 - RNDr. Pavel Mayer, DrSc.

RNDr. Pavel Mayer, DrSc. se začal zajímat o astronomii během středoškolských studií na gymnáziu v Lounech, kde pracoval v...

2008 - Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc.

Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc.  se narodil v r. 1948 v Praze. O astronomii se zajímal od školních let - od svých...

2007 - Ing. Jan Vondrák, DrSc.

Ing. Jan Vondrák, DrSc. roku 1962 absolovoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického...

2006 - RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc.

Zdeněk Sekanina se narodil 12. června 1936 v Mladé Boleslavi. Vystudoval v letech 1954-59 fyziku a astronomii na...

2005 - RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc.

RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (* 5. 2. 1931, † 26. 10. 2011) se narodil v roce 1931 v Lomnici nad Popelkou. Po ukončení...

2004 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.

* 27. 1. 1929, † 4. 12. 2009

2003 - Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.

Vědecká práce doc. Kleczka se po celý jeho život soustřeďuje na výzkum Slunce a vztahů Slunce - Země. Přitom dosáhl už na...

2002 - Doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc.

Zdeněk Švestka se narodil v r. 1925 v Praze. Uzavření českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky na...

2001 - RNDr. Ladislav Křivský, CSc.

RNDr. Ladislav Křivský, CSc. se narodil 8.12.1925 v Praze. Vystudoval kosmickou fyziku na Přírodovědecké fakultě University...

2000 - Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc.

* 7. 10. 1925, † 23. 1. 2008

1952 - Alois Peřina

* 27. 7. 1907, † 14. 12. 1976

1949 - Luisa Landová - Štychová

* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969

1948 - Karel Novák

* 24. 11. 1887, † 11. 6. 1958

1947 - Ing. Vilém Gajdušek

* 16. 4. 1895, † 22. 1. 1977

1946 - Ludmila Pajdušáková

* 29. 6. 1916, † 6. 10. 1979

1945 - Bedřich Čurda - Lipovský

* 20. 11. 1893, † 29. 8. 1954

1944 - Ing. Viktor Rolčík

* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954

1943 - Karel Anděl

* 28. 12. 1884, † 17. 3. 1948

1942 - Jindřich Zeman

* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978

1941 - Josef Klepešta

* 4. 6. 1895, † 12. 7. 1976

1940 - RNDr. Vladimír Guth

* 3. 2. 1905, † 24. 6. 1980
Záznamy: 1 - 25 ze 30
1 | 2 >>

Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, které uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS Prof. Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999. Prof. PhDr. František Nušl (3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl v letech 1922 - 1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924 - 1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

Profesor PhDr. František Nušl (3. prosince 1867, Jindřichův Hradec – 17. září 1951, Praha) byl český astronom, spoluzakladatel hvězdárny v Ondřejově a dlouholetý předseda České astronomické společnosti. Mezi jeho žáky patřily dvě generace českých astronomů.

Po gymnáziu v Jindřichově Hradci studoval matematiku, fyziku a astronomii na české části Karlovy univerzity v Praze (tehdy nazývané Česká universita Karlo-Ferdinandova) u profesorů Strouhala a Seydlera. Jeho prostřednictvím se setkal s T. G. Masarykem, Janem Gebauerem a Jaroslavem Gollem, s nimiž pak také spolupracoval na Ottově slovníku naučném. Od roku 1893 učil matematiku na reálce v Hradci Králové a v Praze-Karlíně.

Seznámil se s továrníkem Josefem Janem Fričem a spolu s ním budoval od roku 1898 hvězdárnu v Ondřejově a stal se jejím prvním ředitelem. Roku 1904 se habilitoval v astronomii na Karlově univerzitě, od roku 1908 byl profesorem matematiky na ČVUT a od roku 1922 ředitelem Státní hvězdárny v Praze a předsedou České astronomické společnosti. V této funkci se podílel na vybudování Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Od roku 1928 byl také profesorem astronomie na Univerzitě Karlově a pravidelně přednášel v rozhlase.

Zabýval se hlavně měřením Země a času a geometrickou optikou. Vynalezl řadu zajímavých mechanismů a přístrojů. Jeho cirkumzenitál, který využíval vlastností rtuťového zrcadla, a za který spolu s Fričem dostal zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, byl až do objevu radarového a družicového zaměřování nejpřesnějším mobilním přístrojem na určování zeměpisné délky.