do roku 1918

Náprstek Vojtěch

Vojtěch Náprstek (17. dubna 1826, Praha – 2. září 1894 tamtéž) byl významný český vlastenec, národopisec, mecenáš a zapálený bojovník za pokrok.   Narodil se v rodině manželů Fingerhutových (majitelů lihovaru); do roku 1880 se Náprstek jmenoval Adalbert Fingerhut. Studoval klasické gymnázium....

Hlávka Josef

Josef Hlávka (15. února 1831 Přeštice – 11. března 1908 Praha) byl rakousko-uherský respektive český architekt, stavební podnikatel a politik, největší český mecenáš.   Vystudoval gymnázium v Klatovech. Studoval rovněž na gymnáziu v Kolíně. Pak od roku 1846 v Praze stavovskou reálku, kterou...