Kopalova přednáška - Česká astronomická společnost

23.06.2013 13:25

K uctění památky význačného českého astronoma XX. století Prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DSc. (*Litomyšl, 4. 4. 1914; +Manchester 23. 6. 1993) zřizuje Česká astronomická společnost Kopalovu přednášku jako ocenění českého astronoma/astronomky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.