Medaile Jana Amose Komenského

02.06.2012 13:23

Vzhledem k některým oceněným a době udělování medailí nelze se spolehnout na vždy pozitivní činy tímto oceněné.

Medaile Jana Amose Komenského byla zřízena vládním nařízením č. 73/1953 Sb. ze dne 21.7.1953, Zrušena byla zákonem č.404/1990 Sb. ze dne 2.10.1990.

Propůjčována byla učitelům a jiným a jiným školským pracovníkům zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek teorie a dějin pedagogiky, psychologie, defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček pro učitele, učebních pomůcek apod.

Existují dvě podoby medaile:

- první s písmeny “ČSR” na rubu medaile udělovaný v letech 1953-1960, rozměr malé náprsní stužky 25×10 mm.

- druhá s písmeny “ČSSR” na rubu medaile udělovaný v letech 1960-1989, rozměr malé náprsní stužky 38×10 mm.