Medaile Josefa Hlávky

09.07.2014 13:24

Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.

Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat: 

  • ředseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a rektor Univerzity Karlovy každý nejvýše jednoho kandidáta,
  • ektoři pražských uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta,
  • rektoři dalších pražských vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta.