Templetonova cena

06.07.2014 08:47

 

Templetonova cena (anglicky Templeton Prize) je významné ocenění každoročně udělované Templetonovou nadací. Založeno bylo v roce 1972. Jeho nositelem se může stát žijící osoba, která se zasloužila o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“. Nazvané je po svém zakladateli, britském obchodníku siru Johnu Templetonovi (1912–2008), narozeném ve Spojených státech, kterého povýšila královna Alžběta II. do šlechtického stavu v roce 1987 za filantropickou činnost.

Do roku 2001 nesla cena název „Templeton Prize for Progress in Religion“. V letech 2002–2008 se pak jmenovala „Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities“. Obvykle ji předává princ Filip při ceremonii v Buckinghamském paláci. Tomáš Halík převzal ocenění 14. května 2014 v anglikánském kostele St Martin in the Fields na Trafalgarském náměstí.

O laureátech rozhoduje „panel členů poroty, významných představitelů různých akademických oblastí a náboženství“. Jak mezi porotci, tak mezi nositeli jsou zastoupeny osoby hlásící se k hinduismu, křesťanství, judaismu, buddhismu, islámu a ateismu. Nominace předkládají představitelé teologických či vědeckých institucí z celého světa.

Cena je také označována jako „Nobelova cena za náboženství“.

 

Výše finanční odměny je uzpůsobena tak, aby v daném roce převyšovala částku pro jednotlivé kategorie Nobelovy ceny, když Templeton kritizoval „duchovní nevšímavost“ Nobelových cen, a chtěl tak ilustrovat přesvědčení, že nejdůležitějšího pokroku se nedosahuje čistou vědou, ale harmonií vědy a náboženství. Obnos není určen pro osobní obohacení. Oceněný jej má využít k dalšímu rozvoji činností v oboru.

Templetonova cena představuje druhou nejvyšší finanční částku pro jednotlivce udělovanou filantropickou organizací (vyšší odměnu získává pouze držitel Fundamental Physics Prize). V roce 2014 výše prémie činila 1 100 000 liber šterlinků.