Václav Krch - národopisec

12.01.2014 11:31

(narodil se 27. září 1853 v Krchově Lomném)

Studoval reálku v Táboře a techniku v Praze. V roce 1878 se stal učitelem kreslení při v. k. Akademickém gymnáziu v Praze a od roku 1883 působil jako odborný učitel při c. k. Sochařské a akademické škole v Hořicích. V letech 1875 – 76 studoval na Malířské akademii v Praze, v letech 1879 a 1880 ve škole elementární a škole antické. Napsal několik odborných článků a svými nákresy a popisy doprovodil v Národopisném sborníku okresu hořického v roce 1895 Památky výtvarného umění, zvláště sochařského okresu hořického.

Podnikl studijní cestu do Itálie a Německa za účelem vydání Historie dějin plastiky.

Po léta na Mladovožicku shromažďoval národopisné sbírky, ze kterých založil v roce 1913 národopisné muzeum, které vedl až do konce svého života. Později bylo přejmenováno na Krchovo národopisné muzeum, nyní je to Památník Mladovožicka.

Zemřel 14. dubna 1935 v Mladé Vožici a pochován je na hřbitově u kostela sv. Mikuláše.