1999

Prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc.,
Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.,
České vysoké učení technické
Akademie věd České republiky