2002

Vlasta Průchová,
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.,
česká jazzová zpěvačka
Akademie věd České republiky