2004

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.,
Prof. Miloslav Chlupáč, český sochař,
PhDr. Igor Němec, DrSc.,
Doc. PhDr. Jiří Šetlík,
Univerzita Karlova
Akademie múzických umění
Akademie věd České republiky
Vysoká škola uměleckoprůmyslová