Státní ceny

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

07.07.2013 13:21
Řád Tomáše Garrigua Masaryka propůjčuje nebo uděluje prezident republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Řád T.G.M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Prezidentu republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po...

Medaile Za hrdinství

13.04.2013 13:23
Medaili Za hrdinství uděluje prezident republiky osobám za hrdinství v boji a těm, kteří se s nasazením vlastního života zasloužili o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot. Při udělení číslované medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina. Medaile Za...

Medaile Za zásluhy

15.07.2012 13:22
Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů. Medaile Za zásluhy má tři stupně, z nichž první je...

Medaile Jana Amose Komenského

02.06.2012 13:23
Vzhledem k některým oceněným a době udělování medailí nelze se spolehnout na vždy pozitivní činy tímto oceněné. Medaile Jana Amose Komenského byla zřízena vládním nařízením č. 73/1953 Sb. ze dne 21.7.1953, Zrušena byla zákonem č.404/1990 Sb. ze dne 2.10.1990. Propůjčována byla učitelům a jiným a...
Záznamy: 1 - 4 ze 4