Cena města Tábora

2008 - Marie Šechtlová

za celoživotní fotografické dílo a propagaci města Tábora doma i v zahraničí  

2008 - Jaroslava Vosátková

za celoživotní aktivní činnost v Klubu českých turistů, Klubu za starý Tábor a Společnosti pro zachování husitských...

2007 - Miroslav Novák

za vynikající úspěchy a dlouholetou činnost v oboru chovatelství harckých - zpěvných kanárů a příkladnou práci s...

2006 - PhDr. Rudolf Tecl

za celoživotní literární a vědecké dílo a osobní podíl na významu táborského archivu  (in memoriam)  

2006 - Miloš Paťha

za záchranu lidských životů při zřícení části domu čp. 722 v Jeronýmově ulici v Táboře  

2006 - Alois Srb

Za osobní přínos k propagaci města organizováním Reprezent. slavností piva  

2005 - Jana Houšková

za obětavou péči o opuštěná zvířata a dlouholetou činnost v oblasti ochrany zvířat  

2004 - ak.mal. Teodor Buzu

za významný podíl na zviditelnění města Tábora a podíl na výchově mladé generace k výtvarnému cítění  

2003 - Jan Stránský

za výrazný osobní podíl na činnosti Klubu přátel el. Dráhy Tábor – Bechyně a za jeho dosavadní výtvarnou a uměleckou činnost...

2002 - Ing. Jan Pán

za celoživotní přínos pro naše město ve sportovní i společenské oblasti - in memoriam  

2002 - Běla Dvořáková

za dlouholetou aktivní činnost v Klubu Českých turistů a aktivitu v oblasti propagační, kulturní a sportovní  

2001 - Zdeněk Trska

za vysoce aktivní činnost v oblasti sborového zpěvu  

2000 - Zdeněk Beneš

za aktivní činnost v oblasti sborového, sólového zpěvu a hudby  

2000 - Vladimír Ráb

za vysoce aktivní činnost v oblasti dětského divadla  

1999 - Ing. Jaroslav Jäger

za mimořádně významnou činnost v oblasti pomoci zdravotně postiženým občanům  

1999 - Ing. Dalibor Novotný

za vysoce aktivní činnost v oblasti kultury ve městě  

1998 - pplk. Václav Matoušek

za dlouholeté působení v oblasti kulturního života ve městě  

1997 - Ladislav Šotek

za dlouholeté působení v oblasti kulturního života ve městě  

1997 - Jaromír Šimek

vza dlouholeté působení v oblasti výchovy mládeže

1996 - Dagmar Chobotová

za dlouholetou práci dramaturga Divadla O. Nedbala v Táboře  

1995 - RNDr. Jiří Bumerl

za celoživotní činnost v oblasti ochrany přírody, pedagogickou činnost a přínos pro Botanickou zahradu Tábor  

1995 - Ing. Arch. Otakar Jankovec

za celoživotní přínos pro MPR Tábor  

1994 - Stanislav Pešička

za dlouholetou činnost sbormistra pěveckého sboru Hlahol  

1994 - František Mach

za dlouholeté vedení komorního orchestru Bolech  

1993 - MUDr. Stanislava Kypetová

za osobní přínos v oblasti ekologické výchovy mladé generace a v oblasti životního prostředí  
Záznamy: 1 - 25 ze 26
1 | 2 >>

V roce 1993 schválilo městské zastupitelstvo statut udělování Ceny města Tábora. Lze ji udělit za výraznou aktivitu, přinášející prospěch občanům Tábora v některé z důležitých oblastí života města, např. v oblasti společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, sportu a tělovýchovy. Cenu města uděluje zastupitelstvo na návrh poroty, jmenované zastupitelstvem. Cena města je určena fyzickým osobám, občanům České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území města Tábora a tvoří ji finanční částka a přiměřený věcný dar.