Mecenáš

12.05.2013 06:52

Mecenáš je člověk, který podporuje osoby nebo instituce finančně nebo jinými způsoby bez odplaty či protislužby.

Termín pochází z latiny, kde znamenal podporovatel umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata a podporovatele družiny básníků G. C. Maecenata. V moderní mluvě slovo mecenáš má synonymum ve slově „sponzor“.