Základní záslužné činy

01.02.2013 00:35

Puňňa kirija vatthu (pálí) je buddhistický termín, který doslova znamená „základny záslužného konání“, neboli základní záslužné činy. Zásluhy (puňňa) je lidový název pro karmicky prospěšné činy (kusala).

V suttách jsou zmíněny tři:

  1. dána: štědrost, dávání sama sebe
  2. síla: mravnost, správné jednání
  3. bhávaná: kultivace mysli, meditace

Komentáře Abhidhammy obsahují dalších sedm:

  1. apačiti: úcta
  2. vejjávačča: služba
  3. pattánuppadána: předávání zásluh. Při provádění prospěšného činu si člověk může přát, aby s ním vzniklou pozitivní karmu sdílel někdo jiný, ať už živá osoba nebo zesnulý příbuzný, který se znovuzrodil v nižším světě, kde sám nyní nemůže konat prospěšné skutky a získávat tím novou pozitivní karmu. Tímto sdílením zásluh se zesnulému může pomoci zmírnit jeho utrpení.
  4. abbhánumódana: radost ze zásluh druhých
  5. désaná: výklad, objasňování Nauky
  6. savana: naslouchání Nauce
  7. ditthujukamma: opravování svých vlastních chybných názorů