2007

RNDr. Danica Doskočilová, CSc.,
Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.,
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,
Prof. MUDr. Valja Stýblová, DrSc.,
Prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc.,
Prof. MUDr. Jiří Widímský, DrSc.,
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova
česká spisovatelka
Vysoká škola chemicko-technologická
IKEM