od roku 1990

Altenburg-Kohl Dadja

Prof.Dr. Dadja Altenburg-Kohl je lékařka, podnikatelka a občansky angažovaná filantropka. V Praze provozuje její Nadace DrAK Muzeum Montanelli, které je jedním z mála soukromých muzeí v České republice. Daniel Pešta je uznávaný výtvarný umělec. Věnuje se malbě, sochařství či videoartu. Své dílo...

Dědek Dalibor

Podporuje pravidelně významnou částkou Nadační fond Neuron na granty v oborech medicína, matematika, ekonomie a fyzika.   Od roku 1992 se věnuje hlavně zabezpečovacím systémům. Podnikatel roku 1994. Světové renomé si získal například velkým mobilem pro seniory. Šéfuje holdingu s obratem 1,5...

Janeček Karel

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., (* 26. července 1973 Plzeň) je český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a mecenáš. V roce 1995 založil a dlouho vedl společnost RSJ, která je jedním z největších obchodníků a poskytovatelů likvidity na světových finančních trzích. Dnes v ní působí jako...

Mládková Meda

Dr. Meda Mládková, rozená Marie Magdalena Františka "Meda" Sokolová (* 8. září 1919 v Zákupech) je sběratelka umění, byla manželkou již zesnulého ekonoma Jana Viktora Mládka. Po letech v exilu se vrátila po roce 1989 do Československa. Narodila se 8. září 1919 poblíž areálu zámku v Zákupech (mlýn...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

V letech po sametové revoluci se v České republice objevili lidé, kteří měli nebo získali majetek a měli zároveň zájem na rozvoji občanské společnosti u nás a chtěli podpořit veřejně prospěšné aktivity.

V letech mezi 1990 - 2000 se totiž klíčoví čeští mecenáši rekrutovali zejména z řad restituentů a jednalo se o lidi, kteří buď měli zahraniční exulantskou zkušenost, kterou se ve své mecenášské roli snažili zúročit v českých podmínkách a nebo se jednalo o lidi, kteří českým neziskovkám věnovali svůj znovu získaný majetek. Až na některé výjimky tento svůj majetek věnovali zejména v souladu s posláním vybraných charitativních organizací a bez jeho dalšího zvláštního určení.

O slovo se dnes hlásí zejména lidé, úspěšní podnikatelé, kteří jsou nějakými historickými kontexty spíše nepoznamenáni. Jedná se o bohaté lidi, kteří svojí prací získali významný majetek a v momentě, kdy zjistili, že vlastní o hodně více peněz, než které potřebují pro zajištění vlastních potřeb, chtějí se nějak zapsat v oblasti společenských aktivit.

Dnešní český mecenáš je zhruba pětatřicátník až čtyřicátník, který vybudoval úspěšnou a udržitelnou firmu, a dívá se kolem sebe a zajímá ho, jak by mohl pomoci společnosti, ve které žije. Zajímá se o společnost, ve které žije a podniká, chce vylepšit podmínky pro růst a rozvoj v ní a zejména klade důraz na úroveň vzdělanosti českých lidí.