Medaile Josefa Hlávky

2011

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., Prof. akad. sochař Jan Hendrych , Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc., Prof. MUDr. Radana Königová,...

2010

Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc., Prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc., Ing. Ludmila Třísková, CSc., Ing. Pavel Tříska, CSc., Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., Prof. PhDr. Josef...

2009

Prof. PhDr. Ivan Vyskočil, Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., akademická malířka Helga Hošková - Weissová, Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Prof....

2008

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc., Doc. PhDr. Jiří Pechar, Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., Akademie múzických umění Akademie věd České...

2007

RNDr. Danica Doskočilová, CSc., Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc., Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Prof. MUDr. Valja Stýblová, DrSc., Prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc., Prof. MUDr....

2006

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Doc. Markéta Kočvarová-Schartová, Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc., PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Univerzita...

2005

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc., Prof. Pavel Šmok, český tanečník a choreograf, Univerzita...

2004

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., Prof. Miloslav Chlupáč, český sochař, PhDr. Igor Němec, DrSc., Doc. PhDr. Jiří Šetlík, Univerzita Karlova Akademie múzických...

2003

Prof. Josef Chuchro, Prof. Ing. Vladimír Šatava, DrSc., Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc., Akademie múzických umění Vysoká škola chemicko-technologická Akademie věd České...

2002

Vlasta Průchová, Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., česká jazzová zpěvačka Akademie věd České republiky  

2001

Jaroslava Adamová, RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc., česká herečka Akademie věd České republiky Akademie...

2000

Prof. Radovan Lukavský, Prof. RNDr. Rudolf Zahradník, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., Prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc., Prof. Ing. Otakar Červinka, DrSc., Akademie...

1999

Prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc., Prof. PhDr. František Daneš, DrSc., České vysoké učení technické Akademie věd České republiky  

1998

Prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc., Univerzita Karlova  

1997

Prof. RNDr. Josef V. Koštíř, DrSc., Prof. MUDr. František Kotyza, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Kos, DrSc., Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc., Prof. Jan Panenka, Univerzita...

1996

Jan Čuřík, Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc., Akademie múzických umění Vysoká škola chemicko-technologická  
Záznamy: 1 - 16 ze 16

Medaile Josefa Hlávky

Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.

Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat: 

  • ředseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a rektor Univerzity Karlovy každý nejvýše jednoho kandidáta,
  • ektoři pražských uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta,
  • rektoři dalších pražských vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta.